Póster científico / 4ª edición Cátedra Feminismos 4.0

Poster investigacion Comentarios sexistas redes sociais

Identificación automatizada de comentarios sexistas nas redes sociales, mediante técnicas de IA. Taller demostrativo en institutos de secundaria da área de Pontevedra

Esta investigación pretende identificar potenciais ámbitos de mellora derivados dos seus resultados, como son:
1. Dotar de ferramentas para a regulación automática de comentarios sexistas.
2. Estudar os perfís das persoas usuarias máis propensas a realizar este tipo de comentarios nas RRSS.
3. Contribuír á elaboración de sistemas de detección de ciberacoso ou semellantes.
4. Identificación automática de conversas con este tipo de contidos para evitar e que se volvan virais.
5. Creación de indicadores que amosen o grao xeral de comentarios sexistas.
7. Mellorar os protocolos de identificación de risco real de violencia de xénero dunha potencial vítima.

Equipo de investigación: Rebeca Díaz Redondo, Ana Fernández Vilas, Mateo Ramos Merino, Sonia Valladares Rodríguez.