Póster científico / 3ª edición Cátedra Feminismos 4.0

Contancho as matematicas - un estudo de xenero

Cóntancho as matemáticas: un estudo de xénero

Este estudo experimental involucra a un total de 340 estuantes de Educación Primaria do curso escolar 2020/2021 nos concellos de Vigo e Pontevedra. Con este estudo preténdese analizar e avaliar a implementación dunha práctica educativa que involucra os temas de criptografía e algoritmos para:

  • Valorar as matemáticas como unha ciencia útil desde o punto de vista social e económico.
  • Recoñecer a importancia das matemáticas na vida cotiá.
  • Percibir o rol científico matemático.
  • Coñecer as opcións das mulleres no campo das matemáticas.

Esta investigación forma parte do proxecto Te lo cuentan las matemáticas, do grupo e innovación docente MaReMa da Universidade de Vigo.

Investigadora responsable: Azucena Arias Correa.

Equipo: Eulalia Agrelo, Xabier Álvarez, Tamara Amorín, Rocío Araujo, Daniela Barría, María Lorenzo, Uxío Pérez, Mercedes Varela, Francisco Serrallé e María A. Lires.