Observatorio de Machismo Dixital Stop Machitroles

Coa firme vontade de seguir dando pasos que permitan coñecer e analizar a realidade das mulleres que sofren misoxinia e discriminación no eido dixital por razón de xénero, creamos o Observatorio de Machismo Dixital Stop Machitroles.

O obxectivo principal deste observatorio, que incorporamos na web da Cátedra de Feminismos 4.0, é permitir recoller datos e información de persoas que denuncien, de forma anónima, agresións sexistas, ofensas, acosos, vexacións, ridiculizacións, ataques á dignidade, humillacións ou calquera outra forma de violencia machista.

Informe final con conclusións

Con toda a información compilada, desde a Cátedra realizaremos un informe onde, a partir das incidencias e denuncias obtidas, se achegarán conclusións sobre a frecuencia, intensidade, tipoloxía ou outras características da violencia e misoxinia que sofren as mulleres en Internet e, especialmente, nas redes sociais, que son, desgraciadamente, un foco de odio cada vez máis relevante, como xa constatan investigacións impulsadas desde a Cátedra.

Cómpre destacar que, en ningún caso, se usarán estes datos para outra finalidade que non sexa ese informe final e sempre garantindo o anonimato. Ademais, é moi importante salientar que a Cátedra de Feminismos 4.0 non emprenderá ningún tipo de acción de denuncia ou procedemento xudicial en relación cos posibles casos de violencia machista dos que coñeza. Esas accións corresponden a outras entidades ou deben canalizarse por outras vías, pois carecemos tanto da competencia como dos recursos para desenvolvelas.

Formulario para achegar datos

A continuación, poderás acceder ao formulario que poñemos á disposición de todas as persoas usuarias desta web para facilitar a información que consideren relevante e que, posteriormente, recollerá e analizará o Observatorio.

Idade *
Sexo *
Lugar de residencia *
Estudos *
Profesión *
Acto de violencia machista que se quere denunciar *
Adxuntar fotos, pantallazos, documentos...
Maximum file size: 10 MB
A persoa que denuncia é a mesma que experimentou a agresión/discriminación? *
Na túa contorna inmediata son habituais os casos de violencia contras as mulleres ou situación de desigualdade? *
Cando usas Internet ou redes sociais ves comportamentos discriminatorios ou violencia contra as mulleres? *
En caso afirmativo da pregunta anterior, Cales? *
Con que frecuencia se producen esas situacións? *
Traballas no eido privado ou público? *
Cal é o sector de actividade da empresa privada ou entidade pública para a que traballas? *
Correo electrónico