Observatorio de Machismo Dixital Stop Machitroles

Coa firme vontade de seguir dando pasos que permitan coñecer e analizar a realidade das mulleres que sofren misoxinia e discriminación no eido dixital por razón de xénero, creamos o Observatorio de Machismo Dixital Stop Machitroles.

O obxectivo principal deste observatorio, que incorporamos na web da Cátedra de Feminismos 4.0, é permitir recoller datos e información de persoas que denuncien, de forma anónima, agresións sexistas, ofensas, acosos, vexacións, ridiculizacións, ataques á dignidade, humillacións ou calquera outra forma de violencia machista.

Informes de resultados

primeiro informe do Observatorio Stop Machitroles achega unha primeira radiografía da violencia machista dixital no eido territorial do sur de Galicia.

En concreto, permitiu identificar tres tipos de violencias online a través dos datos recollidos polo Observatorio da Cátedra desde a súa creación en xuño de 2021Este documento ofrece datos que permiten avaliar a forma de operar  das violencias machistas dixitais no ámbito territorial do sur de Galicia, o cal é moi relevante, pois son moi escasos os datos dispoñibles sobre a prevalencia e as formas destas violencias en liña.

Lei galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

Resulta necesario definir o concepto de ciberdelincuencia e, de forma específica, a que se exerce sobre a muller, xa que nos últimos tempos aumentou o control da vítima a través das redes sociais, dos dispositivos dixitais e, fundamentalmente, do teléfono móbil. A violencia de xénero dixital engloba todas estas condutas de violencia de xénero que se exercen a través das novas tecnoloxías, das redes sociais ou de Internet. 

Todas estas cuestións, entre outras, fixeron necesaria a modificación da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, que podes consultar no enlace inferior.

Formulario para achegar datos

A continuación, poderás acceder ao formulario que poñemos á disposición de todas as persoas usuarias desta web para facilitar a información que consideren relevante e que, posteriormente, recollerá e analizará o Observatorio.

Idade *
Sexo *
Lugar de residencia *
Estudos *
Profesión *
Acto de violencia machista que se quere denunciar *
Adxuntar fotos, pantallazos, documentos...
Maximum file size: 10 MB
A persoa que denuncia é a mesma que experimentou a agresión/discriminación? *
Na túa contorna inmediata son habituais os casos de violencia contras as mulleres ou situación de desigualdade? *
Cando usas Internet ou redes sociais ves comportamentos discriminatorios ou violencia contra as mulleres? *
En caso afirmativo da pregunta anterior, Cales? *
Con que frecuencia se producen esas situacións? *
Traballas no eido privado ou público? *
Cal é o sector de actividade da empresa privada ou entidade pública para a que traballas? *
Correo electrónico