Póster científico / 2ª edición Cátedra Feminismos 4.0

Póster definitivo Mari Lires Catedra 2020

Percepcións do alumnado de Bacharelato sobre as enxeñarías: por que aínda non é unha opción para elas?

Por que hai tan poucas mulleres nos estudos e profesións relacionadas coas enxeñarías? Cales son as razóns da diminución de interese das rapazas en acceder a eses estudos?

Esta investigación constata que persiste o determinismo bioloxicista no discurso: “mulleres sensibles” e aptas para os coidados versus “homes duros e aptos para a abstracción e a tecnoloxía”.

Sinala, ademais, que as alumnas non perciben a desigualdade. Afirman elixir “libres” de influencias externas, pero apuntan á socialización diferencial (xoguetes) e distinta orientación cara a estudos futuros.

Investigadora responsable: María M. Álvarez Lires

Equipo investigador da Universidade de Vigo: María Álvarez-Lires, María Eulalia Agrelo-Costas, Azucena Arias-Correa, María Lorenzo-Rial, Uxío Pérez-Rodríguez, Mercedes Varela-Losada, Francisco Serrallé-Marzoa

Investigadoras en formación: Tamara Amorín de Abreu, Carla Blanco Pérez, Rocio Araujo Álvarez

Traballo de campo: Xabier Álvarez-Lires