Que é a Cátedra de Feminismos 4.0
DEPO-UVigo

A Cátedra de Feminismos 4.0 DEPO-UVigo ten como obxectivo incrementar a presenza de mulleres nas áreas coñecidas como STEM (ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas) -CTEM en galego- e evitar que se reproduza a desigualdade de xénero no ámbito dixital. Ademais, é imprescindible abordar, desde a perspectiva de xénero, as expresións do machismo e da misoxinia nas redes e na Internet; entre os espazos de gamers hostís á participación das mulleres; nos algoritmos e a IA con rumbos androcéntricos; nos videoxogos con contidos sexistas; nas campañas antifeministas organizadas da manosfera; nos asistentes de voz estereotipados; na invisibilización de referentes femininos dos wikicontidos e calquera outra espazo que poida xurdir onde os nesgos sexistas, o machismo e as actitudes misóxinas se manifesten e os contidos feministas e os corpos das mulleres son censurados.

Cales son as súas funcións

A porcentaxe de alumnas matriculadas nalgunhas carreiras STEM, ou CTEM, non chega nin ao 25 %. A Cátedra de Feminismos 4.0 DEPO-UVigo pretende equilibrar esta situación visibilizando a académicas e profesionais destes ámbitos que sirvan de referentes as nenas e mozas, para lograr que as mulleres tomen parte nas decisións económicas, sociais, ambientais e de transformación política que afectan ao planeta. A Cátedra de Feminismos 4.0 DEPO-UVigo impulsará a investigación, a formación e o desenvolvemento de recursos tecnolóxicos inclusivos e igualitarios para aumentar a presenza feminina en todos os ámbitos da intelixencia dixital, combater o machismo dixital, a censura que sofre o activismo feminista ou as novas formas de ciberviolencia sexual, cada vez máis fortes.

Estrutura

Dirección académica:

Directora da Unidade de Igualdade, Águeda Gómez Suárez.

Comisión de seguimento:

Lucía Muradas Arcay. Xefa do Servizo de Igualdade da Deputación de Pontevedra
Ana Isabel Amoedo Garrido. Adxunta á Xefatura do Servizo de Igualdade da Deputación de Pontevedra.
Águeda Gómez Suárez. Directora da Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo.
Mar Fernández Cendón. Técnica superior de igualdade da Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo.

Comité de Sabias

A Cátedra de Feminismos 4.0 DEPO-UVigo conta co apoio científico dun grupo de expertas referentes nos seus ámbitos profesionais.

Este órgano consultivo e asesor axuda a identificar os retos da sociedade dixital para as mulleres e a definir as accións que deben impulsarse para conseguir a igualdade real e efectiva de mulleres e homes no universo dixital.

“Esta cátedra quere hackear ao patriarcado e colorear de lila os contidos dixitais para converter a nosa sociedade nun espazo máis xusto.”

Águeda Gómez, directora da Cátedra de Feminismos 4.0 DEPO-UVigo e actual directora da Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo.

Entidades responsables da Cátedra de Feminismos 4.0 DEPO-UVigo

Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo

novo logo depo

Servizo de Igualdade da Deputación de Pontevedra

Opinións sobre a Cátedra

Mari Lires

Mari Lires

Doutora en Química

“A Cátedra recolle unha reivindicación histórica dos Estudos Feministas e de Xénero: promover accións e proxectos de investigación específicos. Parabéns á Universidade de Vigo e á Deputación de Pontevedra por esta iniciativa no contexto da sociedade rede ou dixital, na que constitúe unha necesidade imperiosa o desenvolver e espallar perspectivas críticas feministas.”

Mari Lires. Científica galega Doutora en Química e profesora da Universidade de Vigo no departamento de Didácticas Especiais na Factultade de Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra

luz_castro

Luz Castro Pena

Doutora en Informática

“Aumentar a presenza de mulleres nas carreiras científicas ten unha especial importancia nun mundo cada día máis tecnolóxico e dixitalizado. Neste sentido, deberían coordinarse os esforzos das tres universidades galegas coas administracións públicas e organismos privados no traballo conxunto que nos permita conseguir unha sociedade máis xusta e igualitaria.”

Luz Castro Pena. Doutora en informática. Docente na UDC. Socia fundadora de imaxin|software. I Premio Ada Byron do CPEIG

marina_amoros

Marina Amores

Comunicadora audiovisual

“O labor da Cátedra de Feminismos 4.0 DEPO-UVigo faise imprescindible no avance social e cultural da sociedade, dotando a mulleres referentes dun altofalante e unha visibilidade, non só para inspirar ás xeracións máis novas, senón tamén para mostrar a toda a sociedade que o movemento feminista segue sendo máis necesario que nunca e que as tecnoloxías e as novas ferramentas son igual de importantes para iso.”

Marina Amores (Blissy). Comunicadora audiovisual de videoxogos. Máster en Teoría e Práctica do Documental Creativo. Creadora do blog A-Fregar. Organizadora principal de Gaming Ladies. Redactora, analista, reporteira e presentadora en Eurogamer.es

soledad_torres

Soledad Torres Guijarro

Enxeñeira en Telecomunicacións

“Grazas aos proxectos de investigación financiados pola Cátedra Feminismos 4.0 DEPO-UVigo puiden formar equipos de investigación integrados por investigadoras do ámbito TIC e expertas en xénero. Desta necesaria interdisciplinariedade aprendemos todas, facilitando a introdución da perspectiva de xénero en toda a nosa investigación.”

Soledad Torres Guijarro. Doutora Enxeñeira en Telecomunicacións, especializada en Tratamento Dixital de Sinais. Docente na Universidade de Vigo. Tesoureira do nodo galego da Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas (AMIT-Gal)