Catedra Feminismos 40 guias docentes xenero

Guías docentes con perspectiva de xénero

É unha colección de once guías temáticas que ofrece propostas, exemplos de boas prácticas, recursos docentes e ferramentas de consulta para unha docencia universitaria sen nesgos de xénero en diferentes disciplinas e ámbitos de coñecemento.

Concurso relato curto 2021 SEA

Concurso de relato curto “Muller e astronomía” 2021

A Sociedade Española de Astronomía organiza unha estupenda iniciativa para incentivar a paixón das rapazas pola astronomía. Poden participar enviando un relato curto ata o 11 de febreiro. Máis info no enlace!

Catedra web segunda edicion Premio Talgo Excelencia Profesional Muller Enxeñeria

2ª edición do Premio Talgo á Excelencia Profesional da Muller na Enxeñería

Es unha profesional da enxeñería cun mínimo de cinco anos de traxectoria? Entón es unha candidata á 2ª edición do Premio Talgo á Excelencia Profesional da Muller na Enxeñería. Podes presentarte ata o 31 de marzo. Máis información no enlace.

Web Catedra Formacion Itinerario Formativo Xenero

Terceira Edición do Itinerario Virtual de Formación en Xénero

O itinerario está composto por nove cursos virtuais sobre diferentes ámbitos. Haberá unha formación introdutoria que será recomendable realizar para acceder ás demais. Está destinado  a introducir a perspectiva de xénero na formación da comunidade universitaria da Universidade de Vigo.

Bolsas da Fundación Schlumberger para estudos STEM

A Fundación Schlumberger ofrece cada no bolsas para favorecer os estudos STEM nas mulleres, que vén de abrir a convocatoria 2021-22. A Facultade para as Futuras Bolsas da Fundación acepta novas solicitudes desde o 9 de setembro ata o 9 de novembro de 2020.

Catedra Feminismos 40 Google Women Techmakers

Bolsas Google Women Techmakers

A través do Programa de Bolsas para Mulleres Creadoras de Tecnoloxía – anteriormente o Programa de Bolsas Conmemorativas de Google Anita Borg – Google está a promover a visión da Dra. Anita Borg de crear igualdade de xénero na industria tecnolóxica, animando ás mulleres para sobresaír como participantes activas e líderes no campo.

Catedra Feminismos 40 samsung desarrolladoras 2020

Bolsas Samsung DesArrolladoras

O programa DesArrolladoras de Samsung pretende loitar contra a fenda de xénero existente nas profesións STEM, onde só o 30% son mulleres. O programa está composto por catro cursos, valorados en máis de 7.000 €, e que se desenvolven nun prazo de tres meses.

Título de Especialización Universitaria en Masculinidades, Xénero e Igualdade

A Universidade Miguel Hernández convoca este curso cuxo obxectivo é formar, analizar e reflexionar sobre os diferentes estudos e as investigacións levados a cabo sobre homes e masculinidades e a súa relación e implicación na consecución da igualdade de xénero.

Título Propio de Experta/o en violencia de xénero: un enfoque interdisciplinar

O Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género da Universidade de Alicante imparte de forma online o Título de experta/o en violencia de género:un enfoque interdisciplinar, que xa iniciou a súa edición 2020-21.