Catedra web Investigacions

Investigacións da Cátedra de Feminismos 4.0

Anualmente, a Cátedra de Feminismos 4.0 financia o desenvolvemento de investigacións que abranguen diversas temáticas, pero sempre teñen como eixe a relación entre xénero e as novas tecnoloxías e a ciencia. Nas edicións realizadas ata agora son numerosos os aspectos tratados: desde a perspectiva de xénero nos estudos científico-técnicos até os ataques misóxinos nas redes sociais. A continuación podes explorar as investigacións por edicións.

Catedra web Bravxs

Bravxs na enxeñaría e informática

A través das caretas ilustradas por Marta Riera, ex-profesora da Facultade de Belas Artes, a Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo pretende dar visibilidade a mulleres destacadas no mundo da enxeñería e a informática.