Catedra web Investigacions

Investigacións da Cátedra de Feminismos 4.0 DEPO-UVigo

Anualmente, a Cátedra de Feminismos 4.0 DEPO-UVigo financia o desenvolvemento de investigacións que abranguen diversas temáticas, pero sempre teñen como eixe a relación entre xénero e as novas tecnoloxías e a ciencia. Nas edicións realizadas ata agora son numerosos os aspectos tratados: desde a perspectiva de xénero nos estudos científico-técnicos até os ataques misóxinos nas redes sociais. A continuación podes explorar as investigacións por edicións.

Vídeos CIMA

Serie de tres vídeos que destacan as principais conclusións do estudo «A representatividade e re-presentación das mulleres no audiovisual galego», elaborado pola Asociación de Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais (CIMA).