Investigacións da Cátedra (5ª edición)

Na súa quinta edición, a Cátedra de Feminismos 4.0 apoiou seix investigacións innovadoras que abordan desde o uso das tecnoloxías dixitais na promoción da saúde dos xoves galegos ata o desenvolvemento de aplicacións móbiles para a mellora da atención en casos de violencia de xénero. A continuación, preséntanse os proxectos apoiados:

Usos das tecnoloxías dixitais para a promoción da saúde

Explorando a relación entre os mozos galegos e a saúde dixital: Un estudo para entender como as tecnoloxías influencian a saúde, conductas e identidades dos adolescentes.

Guía operativa para incorporar a perspectiva de xénero á investigación no ámbito tecnolóxico-industrial

Desenvolvemento dunha guía práctica para integrar a perspectiva de xénero en investigacións tecnolóxicas e industriais: Un esforzo de CINTECX para fomentar a igualdade e a inclusión.

A outra cara da edición feminina en Galicia: Ilustradoras, maquetadoras e traductoras

Análise e representación dixital das mulleres en editoriais galegas: Creando unha base de datos e un mapa interactivo para resaltar o seu impacto dende finais do franquismo.

Donas do espazo: Estudo exploratorio do hábitat igualitario da cidade de Pontevedra

Hacia unha Pontevedra máis inclusiva: Identificando barreiras e oportunidades para mulleres nos espazos urbanos e propoñendo solucións para un desenvolvemento urbano máis equitativo.

Toxicidade e violencias machistas nas redes sociais: Estudo cualitativo entre o alumnado da Universidade de Vigo

Investigación enfocada en identificar e caracterizar as formas de acoso e violencia de xénero nas redes sociais, centrando-se na experiencia e resposta dos estudantes universitarios.

Maxapp aplicación para a mellora da atención á violencia de xénero

Desenvolvemento da MAX APP en Pontevedra: Innovación dixital para a mellora da resposta institucional fronte á violencia de xénero, incluíndo un enfoque específico para contextos urbanos e rurais.