Recursos antimachitroles

Na nosa web podes acceder a recursos de interese sobre a violencia dixital e manuais de defensa. Recollemos algúns materiais ou enlaces web doutras entidades, co obxectivo de centralizar unha parte importante do contido que se xera neste ámbito e facilitar o traballo de busca para todas aquelas persoas interesadas.

Arquivos, imaxes e vídeos

¡Hey amiga!

¡Dominemos la tecnología!

Las violencias de género en línea

Pikara Online Magazine

Manual sobre seguridad: pasos prácticos para defensores/as de derechos humanos en riesgo

Front Line Defenders

Guía de ciberviolencia de género

Mancomunidad la Vega Agencia de Igualdad

13 formas de agresión relacionada con las tecnologías contra las mujeres

Luchadoras

Manual de seguridad digital: kit de herramientas para una internet feminista

Larissa Saud [trayectos.org]

La ciberviolencia contra mujeres y niñas

Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)

Violencia digital de género: una realidad invisible
Policy brief para abordar su impacto en la sociedad

Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad

Kit de cibercuidado para activistas: Seguridad digital para cuidar nuestro activismo y reapropiarnos de Internet

HIPERDERECHO Tecnología como libertad

KIT Contra las violencias machistas on-line

DONESTECH

Redes sociales en perspectiva de género: Guía para conocer y contrarrestar las violencias de género on-line

Instituto Andaluz de Administración Pública – Consejería de Hacienda y Administración Pública

La violencia digital es real

Cyborg Feminista

CuidaTech: Una guía paso a paso para brindar apoyo digital a la sociedad civil

Digital Defenders Partnership

Defensa personal digital

Comando Colibrí

Violencia contra las mujeres y tecnología: Estrategias de respuesta

CIBERSEGURAS

Principios básicos de seguridad digital 2

Cibermujeres

Cibercoidados

Arabías

Kit de Autodefensa ciberfeminista

Akelarre Ciberfeminista

Violencias Machistas Digitales

DONESTECH

Memes Obradoiro “Reescribe o código. Obradoiro de educación en ciberactivismo feminista

7H Cooperativa cultural

GREVIO General – Recommendation No. 1 on the digital dimension of violence against women

Council of Europe

Que é a violencia machista?

Universidade de Vigo

Enlaces

Pikara, violencias en liña

Desde Pikara Magazine, un espazo de encontro para feministas e feminismos diversos, levaron a cabo diferentes estratexias e proxectos para achegarse e profundar nas violencias de géneor en liña. Nesta ligazón, podes acceder a todo o traballo que realizaron.

Donestech

Donestech é un colectivo que investiga e intervén no campo das mulleres e as novas tecnoloxías. Naceu en Barcelona en 2006 e converteuse en clave para entender a investigación e acción ciberfeminista, sobre todo no mundo latino, feminista e nas contornas activistas.

Hybridas

Grupo de traballo enfocado ao desenvolvemento de proxectos que promovan o empoderamento para a participación política e cívica con enfoque de xénero tanto a nivel analóxico como dixital. Cada unha delas traballa nunha contorna relacionada coa participación, a investigación, a tecnoloxía e/ou os estudos de xénero.

Ciberseguras

Este é un espazo para aprender, protexernos e organizarnos xuntas, utiliza os filtros para atopar o que estás a buscar. Foi creado por diferentes entidades ciberfeministas: Clandestina (Brasil) , Ciberfeministas GT (Guatemala), Derechos Digitales (Chile-México), Dominemos la tecnología – APC, Luchadoras (México), Nodo Común (Bolivia), SocialTIC (México).

Cibermujeres

Cibermujeres é unha currícula de seguridade dixital con enfoque holístico e perspectiva de xénero que ten o fin de brindar experiencias de aprendizaxe para defensoras de dereitos humanos que traballan en contornas de alto risco.

Cyborg Feminista

Cyborg Feminista é unha iniciativa de TEDIC, unha organización que defende os dereitos dixitais e promove o uso de tecnoloxías libres. Desenvolven un espazo virtual co que buscan ocupar e recuperar unha internet democrática explorando o cruzamento entre xénero e tecnoloxías. Atoparás información, investigacións, eventos e unha rede de persoas detrás que queren que as tecnoloxías sirvan para liberarnos.

Dominemos a tecnoloxía!

“Dominemos a tecnoloxía!” (Take Back The Tech!) é un chamado a todos, especialmente a mulleres e nenas, a tomar o control da tecnoloxía para pór fin á violencia contra as mulleres. É un proxecto de campaña global e colaborativo que destaca o problema da violencia contra as mulleres relacionada coa tecnoloxía, xunto con investigacións e solucións de diferentes partes do mundo.

La clika – Libres en línea

Libres en línea é unha campaña da Sandía Dixital e Loitadoras como parte de Dominemos a tecnoloxía. Neste espazo seguro comparten experiencias, aprendizaxes, reflexións sobre a violencia a través das tecnoloxías, facilitan recursos e dan a coñecer outros proxectos e compañeiras coas que comparten loita.

Luchadoras

Colectiva feminista que habita o espazo público dixital e físico co obxectivo de que as mulleres, novas e nenas vivan con gozo e liberdade tanto os espazos físicos como dixitais, conscientes da súa forza e potencial persoal e colectivo. Impulsan procesos de transformación política persoal e colectiva a través da creación e difusión de historias, a apropiación o TIC’s (tecnoloxías da información e comunicación), a construción dunha internet libre de violencia e a creación de espazos de encontro que reivindican e dignifican os saberes, a forza e o poder das mulleres.

Hiperderecho

Asociación civil peruana sen fins de lucro dedicada a investigar, facilitar o entendemento público e promover o respecto dos dereitos e liberdades en contornas dixitais.

Genderit, análise feminista das políticas de internet

GenderIT.org é un proxecto do Programa dereitos das mulleres da Asociación para o Progreso das Comunicacións. É un espazo de análise e reflexión para activistas, académicas, xornalistas e defensoras dos dereitos das mulleres, os dereitos sexuais e os dereitos en internet. Ofrece un espazo para a reflexión, e a defensa e promoción de políticas e culturas de internet que respondan as necesidades das mulleres, as disidencias sexuais e queer, e a poboación trans.

CiberfemLab

Proxecto que xorde dunha preocupación polas tecnoloxías e a maneira en que nos achegamos a elas. Queren hackear o código patriarcal, re-apropialo e decolonizalo.